Koreaanse Grill en Hot pot Set - 3,0 liter / Thai BBQ pan / Thaise BBQ pan / Sukiyaki pan/ gourmet set/ chinese fondue

Merk: World Kitchen, bekijk ook andere World Kitchen Gourmet & Fondue

€ 72,00

Met deze multifunctionele Koreaanse grill set wordt ieder gerecht moeiteloos op tafel gezet Het hotpot gedeelte heeft een groot volume van 3 liter. Dankzij de antiaanbaklaag is deze Koreaanse grill set na gebruik eenvoudig te reinigen.

Koreaanse Grill en Hot pot Set - 3,0 liter / Thai BBQ pan / Thaise BBQ pan / Sukiyaki pan/ Korean BBQ

Gebuiksaanwijzing
VEILIGHEID
Lees alle instructies voordat u uw product in gebruik neemt. Als u de
veiligheidsinstructies negeert, kan de fabrikant niet verantwoordelijk
worden gehouden voor de mogelijke schade. Bij gebruik van een
elektrisch apparaat dient u altijd de gebruikelijke veiligheidsinstructies in
acht te nemen, waaronder:
BELANGRIJK: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
personen met een gebruik aan ervaring en kennis, tenzij iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft
uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt. Voorkom dat
kinderen dit apparaat bedienen of ermee spelen. Houd kinderen tijdens
gebruik van het apparaat uit de buurt van het apparaat en het snoer. Het
apparaat mag niet worden gereinigd of onderhouden door kinderen.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door de fabrikant, de
onderhoudsmonteur van de fabrikant of door
personen met een soortgelijke kwalificatie om
gevaar te voorkomen.
• Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer
te trekken en zorg dat het snoer niet in de war
kan raken.
• Het apparaat moet op een stabiele, vlakke
ondergrond worden geplaatst.
• De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd
achterlaten wanneer de stekker zich in het
stopcontact bevindt.
• Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk
gebruik en voor het doel waar het voor bestemd
is.
• Dompel het snoer, de stekker of het apparaat
niet onder in water of andere vloeistoffen om
elektrische schokken te voorkomen.
• Het is noodzakelijk om dit toestel schoon te
houden, aangezien het in direct contact komt
met eetwaren.
• De temperatuur van de toegankelijke
oppervlakken kan hoog zijn wanneer het
apparaat in gebruik is.
• Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te
worden met behulp van een externe timer of
een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met een
geschikte connector.
• Oppervlakken die worden aangeduid met dit
symbool kunnen heet worden tijdens het
gebruik.
• Gebruik het apparaat niet in de buurt van
brandbare materialen (jaloezieën, gordijnen,
enz.) of in de buurt van een externe warmtebron
(gasfornuis, warmhoudplaat, enz.).
• Laat het snoer niet over een kookplaat of heet
oppervlak lopen, aangezien het hierdoor
beschadigd kan raken.
• De connector dient te worden verwijderd
alvorens het apparaat te reinigen. Wees er
zeker van dat de inlaat volledig droog is
alvorens het apparaat weer in gebruik te
nemen.
• Het apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact (voor klasse I-apparaten).
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en
soortgelijk gebruik, zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
– Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
– Bed&Breakfast-type omgevingen.
– Boerderijen.
• Kooktoestellen moeten worden geplaatst op
een stabiele ondergrond met de handgrepen
(indien aanwezig) zodanig geplaatst dat morsen
van hete vloeistoffen wordt voorkomen.
• Het apparaat niet aan regen of vocht
blootstellen om brand- of schokgevaar te
voorkomen.
• WAARSCHUWING: Raak de bovenkant van het
apparaat of andere hete onderdelen niet aan
tijdens of na het gebruik. Gebruik altijd de
handgrepen.
• WAARSCHUWING: Indien het oppervlak is
gebarsten, schakel dan het apparaat uit om
elektrische schokken te voorkomen.
ONDERDELENBESCHRIJVING
1. Thermostaatknop
2. Handgrepen
3. Grillplaat
4. Diep bereidingsgedeelte (hotpot, frituren, koken)
5. Vetreservoir
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
• Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers,
de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
• Het wordt aanbevolen om een hittebestendige laag tussen de tafel en
het apparaat te leggen (zo voorkomt u brandplekken op de tafel of in het
tafelkleed).
• Veeg voor het eerste gebruik van het apparaat alle afneembare
onderdelen af met een vochtige doek. Gebruik nooit schurende
producten.
• Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact. (Opmerking: controleer of
het voltage op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat
aansluit. Voltage 220V-240V 50/60Hz)
• Plaats de bijgeleverde thermostaat in de aansluiting van de thermostaat.
• Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld, zal het
een lichte geur afgeven. Dit is normaal. Zorg voor voldoende ventilatie.
Deze geur is slechts tijdelijk en zal spoedig verdwijnen.
GEBRUIK
• Dit apparaat is bestemd voor multifunctioneel gebruik. U kunt het de
diepe ring aan de buitenkant gebruiken als hotpot en om producten te
frituren of koken, terwijl u het middelste deel (de verwarmingsplaat)
gebruikt als grill.
• Smeer de bakplaat in met een beetje olie.
• Doe niet te veel water in het diepe bereidingsgedeelte. Zorg dat het
water minstens 1,5 cm onder de rand staat.
• Met de bedieningsknop van de thermostaat kan de gewenste
temperatuur ingesteld worden.
• Verwarm het apparaat voor op de hoogste stand om het water aan de
kook te brengen.
• De thermostaat regelt een constante temperatuur. Gedurende het
bakken zal het controlelampje aan en uit gaan, dit is normaal, de
ingestelde temperatuur wordt immers constant bijgeregeld. Gebruik nooit
scherpe voorwerpen op de bakplaat, dit kan de antiaanbaklaag
beschadigen.
REINIGING EN ONDERHOUD
• Verwijder voor reiniging de stekker uit het stopcontact en wacht tot het
apparaat is afgekoeld.
• Verwijder de thermostaatknop nooit voordat het apparaat volledig is
afgekoeld.
• Giet nooit koud water op een hete plaat; dit kan het apparaat
beschadigen en opspattend heet water veroorzaken.
• Reinig de binnenkant en de randen van het apparaat met een stuk
keukenpapier of een zachte doek.
• Reinig het apparaat met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of
schurende reinigingsmiddelen, schuursponzen of staalwol; dit beschadigt
het apparaat.
• Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen. Het
apparaat is niet vaatwasserbestendig.
MILIEU
Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het
normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal
inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten
worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het
apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het
recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke
bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale
overheid naar het inzamelpunt.
Support
U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op
www.tristar.eu!


Anderen bekeken ook